Sagatavošanas kursu pieteikuma anketa

Angļu valoda

Apraksts:

Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz 19.45

Maksa: EUR 147.00 EUR

Ilgums: 3 mēneši

Sākums: 2021. gada oktobris

Bioloģija (nepilns laiks)

Apraksts:

Kurss notiks tiešsaistē (ZOOM programmā) divas reizes mēnesī:
  • ceturtdienā no plkst. 18:00 līdz 20:30 
  • sestdienā no plkst. 9:00 līdz12:15

Maksa: EUR 86.00 EUR

Ilgums: 8 mēneši

Sākums: 21.10.2021.

Bioloģija (pilns laiks)

Apraksts:

Trešdienās no plkst. 16.30 līdz 19.45 

Trīs reizes mēnesī kurss notiks tiešsaistē (ZOOM programmā), vienu reizi mēnesī kurss notiks klātienē.

Klātienes lekcijas varēs apmeklēt personas ar spēkā esošu sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu. Klātienes lekcija tiks raidītas arī ZOOM tiešsaistē.

Maksa: EUR 150.00 EUR

Ilgums: 8 mēneši

Sākums: 06.10.2021.

Bioloģija (tālmācība)

Apraksts: Mācības notiek pēc individuāla plāna. Konsultācijas un pārbaudes darbi notiek tiešsaistē katru mēnesi.

Maksa: EUR 93,00 EUR

Ilgums: 2021. gada oktobris - 2022. gada maijs

Sākums: Individuāli no š.g. oktobra

Ķīmija (nepilns laiks)

Apraksts:

Kurss notiks tiešsaistē (ZOOM programmā) divas reizes mēnesī:
  • ceturtdienā no plkst. 18:00 līdz 20:30 
  • sestdienā no plkst. 9:00 līdz12:15Maksa: EUR 83.00 EUR

Ilgums: 8 mēneši

Sākums: 07.10.2021.

Ķīmija (pilns laiks)

Apraksts:

Pirmdienās no plkst. 16.30 līdz 19.45.

Trīs reizes mēnesī kurss notiks tiešsaistē (ZOOM programmā), vienu reizi mēnesī kurss notiks klātienē.

Klātienes lekcijas varēs apmeklēt personas ar spēkā esošu sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu. Klātienes lekcija tiks raidītas arī ZOOM tiešsaistē.


Maksa: EUR 148.00 EUR

Ilgums: 8 mēneši

Sākums: 04.10.2021.

Ķīmija (tālmācība)

Apraksts: Mācības notiek pēc individuāla plāna. Konsultācijas un pārbaudes darbi notiek tiešsaistē katru mēnesi.

Maksa: EUR 98,00 EUR

Ilgums: 2021. gada oktobris - 2022. gada maijs

Sākums: Individuāli no š.g. oktobra

Latviešu valoda

Apraksts: Ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz 19.45 


Sagatavošanas kurss līdz 2021. gada 31. decembrim notiks tiešsaistē (ZOOM programmā). Maksa: EUR 149.00 EUR

Ilgums: 8 mēneši

Sākums: 07.10.2021.

Matemātika

Apraksts:

Otrdienās no plkst. 16.30 līdz 19.45

Trīs reizes mēnesī kurss notiks tiešsaistē (ZOOM programmā), vienu reizi mēnesī kurss notiks klātienē.

Klātienes lekcijas varēs apmeklēt personas ar spēkā esošu sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu. Klātienes lekcija tiks raidītas arī ZOOM tiešsaistē.
Maksa: EUR 138.00 EUR

Ilgums: 8 mēneši

Sākums: 05.10.2021.

Jūsu kontaktinformācija
Nolūkā nodrošināt sagatavošanas kursu dalībnieku personas datu korektu apstrādi, informējam, ka:

1. Norādot savus personas datus pieteikuma anketā Jūs piekrītat sniegto personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta adrese, telefona numurs) apstrādei un uzglabāšanai, kas nepieciešama Jūsu izvēlētā, tas ir, pieteikuma anketā norādītā konkrētā sagatavošanas kursa administrēšanai, tajā skaitā, rēķina un apliecības saņemšanai.

2. Reģistrējoties dalībai sagatavošanas kursā un piedaloties tā aktivitātēs var tikt apstrādāti Jūsu personas dati – vārds, uzvārds, fotogrāfijas, balss un/vai video ieraksts. Jūsu personas dati var tikt izmantoti Rīgas Stradiņa universitātes leģitīmo interešu nodrošināšanai – Jūsu pieteikumā norādītā konkrētā sagatavošanas kursa atspoguļošanai marketinga un sakaru aktivitātēs (tajā skaitā, materiāla sagatavošanai un ievietošanai sociālajos tīklos), kā arī kursa ieraksta nodrošināšanai sagatavošanas kursa laikā, ja tāds konkrētajam kursam ir paredzēts.

3. Sagatavošanas kursu norises dienā Jums būs personīgi jāparakstās dalībnieku reģistrācijas lapā un dalībnieku reģistrācijas laikā reģistrācijas lapā par Jums norādītā informācija būs redzama arī citiem šī sagatavošanas kursa dalībniekiem.

Reģistrējoties dalībai konkrētajā sagatavošanas kursā un piedaloties tā aktivitātēs, Jūs apliecināt savu piekrišanu iepriekš minēto personas datu apstrādei noteiktajam mērķim.

Dotā piekrišana ir spēkā līdz tās atsaukumam.

Pārzinis:
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
e-pasts: kursi@rsu.lv